• Paketi za cijelu ekipu

GO! Tarifa

Prepaid tarifa za novu, bolju i povoljniju komunikaciju – GO!Tarifa, dostupna je svima koji žele komunikaciju bez ugovorne obaveze i sa najboljim cjenovnikom.

Za kupovinu GO! Tarife nije ti potreban nikakav ugovor, dovoljno je da kupljeni broj aktiviraš i uđeš u svijet nove, bolje i povoljnije komunikacije. Uz ovakav način komunikacije u potpunosti možeš kontrolisati svoje troškove i jednostavno dopuniti račun svaki put kada ti je to potrebno.

Dopuna računa

Prepaid tarifa za novu, bolju i povoljniju komunikaciju – GO!Tarifa, dostupna je svima koji žele komunikaciju bez ugovorne obaveze i sa najboljim cjenovnikom.

Svoj GO! račun možeš dopuniti kupovinom elektronske dopune (e-dopuna) u iznosima od 2, 3, 5, 10 i 20KM putem POS terminala na ovlaštenim prodajnim mjestima. Period važenja GO! računa počinje teći od datuma dopune.

Iznos elektronske dopune Rok važenja
2,00 KM 10 dana
3,00 KM 10 dana
5,00 KM 30 dana
10,00 KM 90 dana
20,00 KM 90 dana
U cijene je uračunat PDV.
 

Rok važenja GO! računa

Ukoliko je rok važenja tvog GO!računa istekao, korišćenje GO! usluge biće ti omogućeno na sljedeći način:

  • Ukoliko ne dopuniš svoj račun na vrijeme, u periodu od 120 dana od dana isteka važenja GO! free računa moći ćeš samo da primaš pozive i SMS-ove kad se nalaziš na teritoriji Bosne i Hercegovine. Moći ćeš da zoveš i hitne službe kao i besplatan GO! free korisnički broj.
  • Istekom perioda od 120 dana, ukoliko ne dopuniš svoj GO! freeračun, biće ti omogućeni pozivi prema hitnim službama i besplatnom broju službe za korisnike u periodu od 30 dana
  • Ukoliko nakon isteka perioda od 150 dana od dana isteka važenja GO! računane dopuniš GO! račun, izgubićeš preostali iznos kredita na računu. U ovom slučaju imaš pravo da narednih 30 dana podneseš zahtjev za ponovnu aktivaciju broja, u suprotnom prestaje tvoj korisnički status. Ako iznos na svom računu potrošiš u toku trajanja odlaznog poziva, poziv će se prekinuti.