• Paketi za cijelu ekipu

GO! Startni paket

Kupovinom GO! Startnog paketa po cijeni od 4 KM dobićeš bonus od 4 KM na glavnom računu sa periodom važenja od 30 dana od dana aktivacije, kao i:

  • SIM karticu
  • korisničku karticu (sadrži: serijski broj SIM kartice, tvoj telefonski broj, tajne PIN i PUK brojeve i mjesto na kojem možeš upisati svoju lozinku)
  • uputstvo za upotrebu

GO! Startne pakete možeš pronaći kod ovlaštenih GO! free prodavaca.