Uslovi korišćenja

Sa svog mobilnog telefona možeš upućivati pozive i koristiti ostale GO! usluge sve dok postoji određeni iznos kredita na tvom GO! računu, čiji rok važenja nije istekao.

Pozivi i ostale usluge koje koristiš se obračunavaju prema važećem GO! cjenovniku i oduzimaju se od iznosa na tvom GO! računu.