• Tarifne opcije za mobilni internet
  • Najjeftnija mobilna mreža u BiH

Dobro došli u GO! free

Razgovori po cijeni od 0 KM/min

Komuniciraj u GO! mreži po cijeni od 0 KM/min i cijenom uspostave poziva od 0,06 KM (sa PDV-om) uz obračunski period od 1 sekund.

Mobilni internet

Odaberi odlične tarifne opcije za mobilni internet- GO! Net sa paketima od 1 GB, 2 GB i 3 GB.

Što platiš to dobiješ

Kupovinom GO! Startnog paketa po cijeni od 4,00 KM dobićeš bonus od 4,00 KM na glavnom računu sa periodom važenja od 30 dana od dana aktivacije.